Sędziowanie w Polskim Związku Łuczniczym

W ostatnim czasie Zarząd Polskiego Związku Łuczniczego prężnie publikuje na oficjalnej stronie internetowej materiały dotyczące sędziów łuczniczych. Reakcje środowiska są różne, a ja obiecałem swój komentarz w tej sprawie. Kto to jest sędzia łuczniczy? Na początek należy odpowiedzieć sobie na jedno bardzo ważne pytanie: kto to jest sędzia? Cytując Wikipedię: „Sędzia sportowy, arbiter − osoba, która czuwa nad prawidłowym […]